CSR แม็กซิสปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 4/19

     

Maxxis Thailand ได้มอบเงินช่วยเหลือสำหรับซื้อคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาวังม่าน จังหวัดระยอง เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท

และยังร่วมกันปรับปรุงอาคารคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ทำความสะอาดบริเวณรอบๆโรงเรียน